شرکت آیش شبکه از سال 1381 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.این شرکت یکی از باسابقه ترین عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط باIT می باشد.

ایـن شـرکت با اســتفاده از نیـروهای مـتخصص، بـاتـجربه وآگـاه از نیازهای بازارومشتریان که پشتیبانان اصلی خدمـات این شـرکت به شـمار می آیند، اقدام به عـرضه خدمات و محصولاتی که در حوزه IT بدون رقیب و جدید شناخته می شدند نمودند.

شرکت آیش شبکه در سال 1385 مـوفق به اخـذ نمایـندگی انحــصاری فـروش مـحصولات شـرکت HCS از برندهای معتبر اتحادیه اروپا شده است.

این شرکت با رقابتی سالم و اصولی با شـرکت های هـمکار و باتکیه بر دانش و تخصص منطبق بر استانداردهای روز جهان موفق شد پله های پیـشرفت را به سـرعت پشت سر بگذارد و با سرمایه گذاری های مالی و علمی مناسب ، برخورداری از دانش و فناوری روز، شناخت صحیح از محصولات و نیاز مشتریان و متناسب سازی خدمات بر اساس نیازها رنگ تازه ای به مـاهیت فـعالیت های شبـکه در بـازارهای داخـلی کشور می بخشد.

هـم اکـنون می تــوان شـرکـت آیـش شبکه را ارائـه کنــنده خدمـات نـویـن درزمـینه شبکه های کامپیوتری و تجهیزات آن به مشتریان نامید.

گـستره وسـیع مـشتریان شـرکت آیش شبکه و خـدمات این شـرکت در سـازمان ها و شرکت های گوناگون خصوصی و دولتی در سراسر کشوروارائه خدمات شبکه به صورت انحصاری در برخی از محدوده های جغرافیایی کشورنشانی دیگر از توانمندی و اقتدار شرکت آیش شبکه در این پهنه است.